หน้าที่หลักของการรักษาความปลอดภัย

28 ตุลาคม 2564

หน้าที่หลักของการรักษาความปลอดภัย

    เคยทราบไหมครับว่าหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคืออะไร? วันนี้เซฟคอร์ฯ มีคำตอบมาฝากทุกท่านครับ ที่ Safecore หน้าที่หลักที่เจ้าหน้าที่ของเรายึดเป็นดั่งหัวใจก็คือ การตรวจสอบว่าก่อนที่บุคคลผู้มาทำการติดต่อ รถยนต์ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินสิ่งของต่าง ๆ จะเข้าหรือออกจากพื้นที่นั้นมีการได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหรือไม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของท่าน โดยผู้มีอำนาจที่กล่าวข้างต้น ไม่ใช่แค่บุคคลเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ได้รับการรับรองตามระเบียบของสถานที่นั้น ๆ อาทิ บัตรพนักงาน การสแกนลายนิ้วมือ ตราสัญลักษณ์องค์กร เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจ ได้รับการอนุญาตแล้ว สามารถเข้าหรืออกจากพื้นที่ตามมาตราการได้ครับ

             

     ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ สมมติว่าองค์กรของท่านมีกฎระเบียบเขียนไว้ว่า ‘ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ในวันอาทิตย์’ แต่เผอิญว่าประธานบริษัทมีเหตุจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ในวันอาทิตย์พอดี กรณีนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่สามารถให้ประธานบริษัทเข้าพื้นที่ได้นะครับ เพราะว่าต้องยึดตามกฎระเบียบขององค์กร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำคือการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจในด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเป็นผู้อนุญาตให้ประธานบริษัทเข้าพื้นที่ได้ ซึ่งการอนุญาตในลักษณะนี้จะเป็นการละเว้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และต้องมีกรอบระยะเวลาการอนุญาตที่ชัดเจน เช่นได้รับอนุญาตให้เข้าได้ในวันอาทิตย์นี้ แต่วันอาทิตย์หน้าจะไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับ ต้องขอนุญาตจากผู้มีอำนาจใหม่อีกครั้งครับ


     หน้าที่หลักที่เรายึดเป็นหัวใจของการปฏิบัติหน้าที่นี้ได้มาจากประสบการณ์กว่า25ปี ในงานรักษาความปลอดภัย และเรียนรู้พัฒนาจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น เราพยายามบีบจนได้เป็นแก่นของการรักษาความปลอดภัยที่ว่า  "การตรวจสอบ บุคคล ยานพาหนะ และทรัพย์สินว่าก่อนที่จะเข้ามาหรือออกจากพื้นที่นั้นมีการได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหรือไม่” นั่นเองครับ    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.