งานรักษาความปลอดภัยของคลังน้ำมัน-คลังสินค้า VS งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

28 ตุลาคม 2564

งานรักษาความปลอดภัยของคลังน้ำมัน คลังสินค้า Vs งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

     ทุกท่านรู้หรือไม่ครับ? ว่างานรักษาความปลอดภัยทั่วไปกับงานรักษาความปลอดภัยคลังสินค้า คลังน้ำมัน นั้นมีการป้องกัน และเฝ้าระวังที่แตกต่างกันอย่างไร วันนี้ Safecore มีคำตอบมาฝากครับ
ในด้านของงานรักษาความปลอดภัยเราจะแบ่งคร่าว ๆ เป็น 2 ประเภท คืองานรักษาความปลอดภัยทั่วไป กับงานรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า-คลังน้ำมันครับ
     โดยงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปหรือพูดง่าย ๆ ก็คือการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน คอนโด ที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงาน จะมุ่งเน้นในเรื่องของการระแวดระวัง ไม่ให้บุคคลภายนอก หรือคนที่เราไม่พึงประสงค์นั้นผ่านเข้าไปให้พื้นที่ หากมีบุคคลภายนอกมาติดต่อขอเข้าพื้นที่ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือตรวจสอบ และสอบถามข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้น ไปทำการขออนุญาตให้เข้าพื้นที่ครับ และเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง


     ส่วนในงานรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้า และคลังน้ำมัน นอกจากหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ยังจำเป็นต้องทราบอีกด้วยว่าสินค้าที่มีอยู่ในคลังเป็นอันตรายหรือมีผู้เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน เผื่อถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่น เกิดไฟไหม้คลังสินค้าที่เก็บวัตถุเคมี หรือเก็บน้ำมันไว้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นที่ต้องรู้ และสามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่จะเข้ามาทำการดับเพลิงซึ่งได้รับอนุญาตแล้วได้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องทราบว่า วัตถุหรือสารเคมีที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องใช้อะไรในการดับเพลิง? สามารถสัมผัสกับน้ำได้หรือไม่?ให้เพื่อระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น       

      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นต้องเข้าใจ และต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ได้เกิดในวันที่เราพร้อม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คือการฝึกฝน ซักซ้อม แล้วก็ทำความเข้าใจกับบริบทเหล่านี้ ให้มันชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.