คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

10 พฤศจิกายน 2564

คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

     สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีคือ ต้องรู้จักเป็นคนช่างสังเกตทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวในเรื่องของความปลอดภัย เมื่อสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่เจอ และหาคำตอบว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
     อย่างเช่นเวลาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราพื้นที่ ต้องสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อมองหาสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ครับ
     ต่อมาเมื่อสังเกตพบสิ่งผิดปกติแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ต้องทำการตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเจอ


1.สิ่งของเหล่านี้ยังอยู่ที่เดิมไหม มีอะไรสูญหายหรือเปล่า?

เช่น เมื่อเดินตรวจพื้นที่แล้วสังเกตว่ามีสิ่งของหายไป ต้องตั้งคำถามกับมันว่าทำไมมันถึงหายไป มีใครเอาไปหรือไม่?


2.สิ่งของเหล่านี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้ หรือไม่เคยมีอยู่ตรงนี้เลย?

กลับกันกับข้อแรก ก็คือพบสิ่งของที่ไม่เคยอยู่ตรงนี้ เช่นเจอบันไดพาดอยู่ที่กำแพง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตั้งคำถามแล้วว่ามันมาจากไหน ใครนำมาวางไว้?


3.สิ่งของเหล่านี้มีเจ้าของหรือเปล่า?

เช่นพบกล่องมาวางทิ้งไว้ในพื้นที่ ถ้าสังเกตแล้วว่าสิ่งนี้ไม่เคยมาอยู่ตรงนี้มาก่อน ก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าสิ่งนี้เป็นของใคร? มีเจ้าของหรือไม่? ซึ่งอย่าเพิ่งไปยกหรือขยับนะครับ ต้องหาที่มาที่ไปของสิ่งนั้นก่อน


4.สิ่งของเหล่านี้ทำไมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย?

สิ่งสุดท้ายก็คือพบว่าสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่ อยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นกองสินค้ามันเคยอยู่อย่างเรียบร้อย แต่วันนี้ทำไมมันอยู่กระจัดกระจายแปลกไปจากเดิม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ต้องตรวจสอบว่ามันมีที่มาที่ไปตรงไหนอย่างไรนะครับ
     เมื่อมีการสังเกต และตั้งคำถามแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อไปก็คือการ หาคำตอบครับว่าเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจึงรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป โดยอาจจะใช้หลัก ‘ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร’ มาเป็นส่วนประกอบในการรายงานครับ


     ยกตัวอย่างเช่น มีรถบรรทุกจะเข้ามาส่งของในพื้นที่ ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้รับแจ้งมาก่อน ก็ต้องทำการตรวจสอบว่าเขาได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจให้นำของมาส่งจริงหรือไม่ ห้ามตัดสินใจเอาเองนะครับข้อนี้สำคัญมาก ๆ เพราะบางทีจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ใส่ใจก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ครับ
    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.