สิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องยึดมั่น

19 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องยึดมั่น


ในส่วนของบทความนี้ผมอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุก ๆ ท่านนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครับ 


ผมอยากให้บุคลากรที่เข้ามาประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของอาชีพนี้ เพราะอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่า การรักษาเกียรติก็คือการทำหน้าที่ให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่าน ในอาชีพของท่าน อย่างเป็นมืออาชีพนะครับ


การที่จะมีความมั่นคงในชีวิตได้ อย่างน้อย ๆ ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตัวท่านเองก่อน ทำเพื่อครอบครัวของท่าน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีโอกาสในการพัฒนาชีวิต และครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นครับ


สิ่งต่อมาที่ท่านต้องคำนึงถึงคือบริษัทต้นสังกัด หรือองค์กรที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ ท่านจะต้องต้องมีความซื่อสัตย์ มีสามัญสำนึกที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ


ส่วนถัดมาคือลูกค้า รวมถึงลูกค้าของลูกค้าด้วยครับ การบริการกับการรักษาความปลอดภัยบางทีอาจมีบางจุดที่ขัด ๆ กัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง แต่ผมเองเชื่อว่าหากผู้ที่มาติดต่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างดี และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ผมเชื่อว่าเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะซื้อสินค้าหรือจะใช้บริการกับองค์กรนี้หรือไม่นะครับ


สิ่งสุดท้ายคือสังคมรอบข้างครับ เพราะเราไม่สามารถอยู่แค่ในกลุ่มของเราเองได้ เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะฉะนั้นนอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว ท่านก็ต้องดูแลช่วยเหลือสังคมรอบข้างด้วย เช่นถ้าหากว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากการถูกทำร้าย ท่านก็อาจจะได้ที่พักพิง ให้การช่วยเหลือ แต่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ ต้องสังเกตให้รอบคอบเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อเองครับ


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่าน นำไปทำความเข้าใจ และปรับใช้ในอาชีพของท่านครับ แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่นี้ ความผิดพลาดหรือการถูกตำหนิบ้าง ให้ถือว่ามันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ แล้วก็เอากลับมาแก้ไขนะครับ

    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.