มาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพ

29 ธันวาคม 2564

มาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพ


มาตรฐานคืออะไร?

ในการผลิตสินค้าอย่างหนึ่ง ผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็จะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในสินค้าประเภทเดียวกัน เช่นฟิล์มถ่ายภาพ มีทั้งผลิตจากประเทศอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่นและอื่น ๆ ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ และมีการพัฒนาให้ดีขึ้นครับ


ทำอย่างไรให้เกิดมาตรฐาน?

การที่เราจะทำให้เกิดคุณภาพหรือมาตรฐานในสินค้า จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ สิ่งที่ต้องทำคือการกำหนดกระบวนการผลิตว่าต้องทำอย่างไรบ้าง มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอย่างไร แล้วทำให้ได้ตรงตามกระบวนการผลิตที่เรากำหนดขึ้นทุกครั้ง ผมก็เชื่อว่ามาตรฐานมันก็เกิดขึ้นแล้วครับ


มาตรฐาน และการพัฒนา?

เมื่อเรามีมาตรฐานแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการ ’พัฒนา’ ครับ เหมือนเราสร้างสถิติให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา เช่นเดียวกับในงานรักษาความปลอดภัย เซฟคอร์ฯ ก็พยายามสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายของเซฟคอร์ฯ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง สามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วค่อย ๆ พัฒนาพวกเขาไปทีละขั้น หากมีจุดบกพร่องก็ต้องปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นมาตรฐาน และมีการพัฒนาเกิดขึ้นครับ


ความเป็นมืออาชีพ?

นอกจากจะมีมาตรฐานแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ และขาดไม่ได้อย่างยิ่งเลยก็คือ ‘ความเป็นมืออาชีพ’ ครับ ซึ่งคำว่ามืออาชีพ ไม่ใช่แค่ความรู้ ความชำนาญ หรือทักษะในอาชีพเพียงอย่างเดียวนะครับ มันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วย ผู้ที่เป็นมืออาชีพจะต้องไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน ต้องมีเหตุ และผลเสมอไม่ว่าจะเจอสภาวะความกดดันรูปแบบไหนก็ตามครับ ซึ่งเซฟคอร์ฯ เองก็ได้มีการฝึกให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกนายมีความหนักแน่น และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครับ


เพราะฉะนั้นการตั้งมาตรฐาน และการที่เราจะเป็นมืออาชีพให้ได้  ก็จะต้องฝึกทั้งจิตใจแล้วก็ฝึกทั้งทักษะต่าง ๆ เซฟคอร์ฯ ก็ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายนะครับ ให้ยึดมั่น ทำในสิ่งที่ถูกต้อง พยายามควบคุมอารมณ์ และจิตใจให้ได้ สิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดนะครับ    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.