ขั้นตอนการทำซีพีอาร์ (CPR)

24 มีนาคม 2565

ขั้นตอนการทำซีพีอาร์ (CPR)


CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้นด้วยการกระตุ้นระบบไหลเวียบของเลือดให้กลับมาทำงานอีกครั้ง


หากสมองของคนเราขาดออกซิเจนนานกว่า 4 นาที จะส่งผลให้สูญเสียเซลล์สมองบางส่วนไปอย่างถาวร และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ภายในเวลา 8-10 นาที การทำซีพีอาร์เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจกระทันหัน หรือหัวใจหยุดเต้นได้เป็นอย่างดีเพราะจะช่วยยื้อเวลา และกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกระทันหันไปให้กลับมาทำงานตามปกติ เพื่อให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองรวมถึงอวัยวัสำคัญอื่น ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะถึงมือแพทย์  ดังน้ันการเรียนรู้ขั้นตอนการทำซีพีอาร์อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที


เราอาจพบผู้ป่วยหมดสติจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำ สำลักควันจากเหตุเพลิงไหม้ หรือสาเหตุจากโรคประจำตัว ในกรณีที่พบผู้ป่วยหมดสติ กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น สิ่งที่เราควรทำคือเตรียมการทำซีพีอาร์ โดยขั้นตอนการทำซีพีอาร์ที่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้


1.เช็คความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของตัวผู้ป่วย เช่น มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่หรือไม่ มีวัตถุแหลมคม น้ำมัน ไฟ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือหรือไม่


2.หากสถานที่โดยรอบมีความปลอดภัย ให้ประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยโดยการเรียกด้วยเสียงดัง และตบที่ไหล่ทั้งสองข้าง หากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวมีการตอบสนอง และสามารถหายใจเองได้ ให้จับผู้ป่วยนอนตะแคง และรีบโทรขอความช่วยเหลือที่เบอร์ 1669 ไม่ควรทำซีพีอาร์ในขณะที่ผู้ป่วยยังมีสติ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ ไม่มีการตอบสนอง และหยุดหายใจให้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนบริเวณนั้นโทรแจ้ง 1669 ว่ามีผู้ป่วยหมดสติ และหยุดหายใจ ให้รีบนำเครื่องเออีดี (AED) มาโดยด่วน จากนั้นจัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายบนพื้นแข็งเตรียมการทำซีพีอาร์


3.ทำการเคลียร์พื้นที่ให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก
4.หาจุดกึ่งกลางของหน้าอก และราวนมจากนั้นวางส้นมือลงไปที่จุดกึ่งกลาง และนำมืออีกข้างมาวางประสานกันโดยให้ยืดไหล่และแขนเหยียดตรง จากนั้นปล่อยน้ำหนักตัวผ่านจากไหล่ไปสู่ลำแขนทั้งสอง ลงไปสู่กระดูกหน้าอกในแนวตั้งฉากกับลำตัวของผู้ป่วย ความลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ในอัตราเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที


5.ทำการซีพีอาร์ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าทีมแพทย์ หรือทีมกู้ภัยจะมาถึง ในกรณีที่ผู้ช่วยเหลือไม่เคยเข้ารับการฝึกทำซีพีอาร์มาก่อน ให้ใช้วิธีกดหน้าอกไปเรื่อย ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าหากเคยได้รับการฝึกทำซีพีอาร์แล้ว สามารถกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากเพื่อช่วยหายใจได้ โดยกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับใช้นิ้วปิดจมูกและเป่าลมหายใจเข้าไป 2 ครั้ง หลังจากนั้นให้กดหน้าอกต่อไปค่ะ


6.ผู้ช่วยเหลือจะหยุดการทำซีพีอาร์ได้ต่อเมื่อมีทีมแพทย์ หรือทีมกู้ภัยมาถึง และเข้าช่วยเหลือด้วยเครื่อง AED อีกครั้งก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะ


การเรียนรู้ขั้นตอนการทำซีพีอาร์อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน เพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเราจะพบผู้ป่วยหมดสติเมื่อไหร่ และยิ่งเข้าช่วยเหลือได้เร็วก็จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยื่งขึ้นค่ะ


ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.