ร่วมงานกับเรา

WORK WITH US

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

  ไม่จำกัดเพศ   
  อายุ 18 ปีขึ้นไป   
  สามารถเขียนบันทึกรายงานได้   
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   
    © 2021 SAFECORE AND FIRE SAFETY CO.,LTD.